Programmapunt #6

Zorg dragen voor onze inwoners

Samenleving & diversiteit

  • Het talenbeleid verder uitwerken vanuit het uitgangspunt dat Zele een Vlaamse gemeente is waar Nederlands gesproken wordt.
  • Onze Vlaamse en Zeelse identiteit koesteren.

Onderwijs

  • De engagementsverklaring met financiële ondersteuning voor de Zeelse basisscholen continueren.
  • Het gebouw van de gemeenteschool renoveren.

Zorgzaam Zele

  • Initiatieven nemen voor armoedebestrijding
  • Vrijetijdsbox verder introduceren.