Programmapunt #7

Aandacht voor een duurzame ontwikkeling

Mobiliteit en parkeerbeleid:

  • Verkeerssimulatieplan uitvoeren gericht op de versterking en verfraaiing van het kernwinkelgebied.
  • Aanleg van fietsvriendelijke straten.
  • Parkeeropportuniteiten bespreken met NMBS en GO! In het vooruitzicht van het gebruik van de nieuwe sporthal.
  • De beleving van het kernwinkelgebied mag niet leiden tot drastische inkrimping van de openbare parkeermogelijkheden in het dorpscentrum.
  • De weg tussen Markt en station aantrekkelijker maken.

Ruimtelijke Ordening:

  • Actief participeren aan de realisatie van het brownfielproject op de Lange Akker teneinde een woongebied te ontwikkelen voor tweeverdieners of er een nieuwe jeugdinfrastructuur te realiseren.

Openbare werken:

  • De wegen- en rioleringswerken van de Bosstraat aanpakken.
  • In een planning op middellange termijn voetpadwerken opnemen, met een zekere prioriteit voor de Vlasschaard, Kouterbosstraat, Veldekensstraat,… nog verder aan te vullen na een nieuwe stockaanbesteding.

Lees ons totale programma en ontdek onze visie voor Zele 3.0!

Download Programma