Nieuws

ZDB tegen Groene Stroom-project dat Zeelse middenstand nekt

By april 27, 2018 No Comments

Voor ZDB zijn de krachtlijnen vrij duidelijk: Verfraaiing van de drie pleinen Markt, Zandberg en Kouterplein door waar mogelijk meer groen en waterpartijen te voorzien naast de mix van handelspanden en horecazaken. Met behoud van de parkeercapaciteit op en rond de Markt. Het centrum moet aangenamer gemaakt worden, zonder de handelaars en de burgers weg te jagen. Daar had Open VLD en CD&V die het project wél goedkeurden duidelijk nog niet bij stil gestaan. Gelukkig was er ZDB-schepen Guy De Roover, die het woord nam, waardoor de gemeenteraad uiteindelijk UNANIEM TEGEN het Groene Stroom-project stemde. 

ZDB was nooit voorstander van het Groene Stroom-project, maar ons algemene standpunt is dat we nieuwe voorstellen altijd een kans willen geven en het uitgebreid willen bestuderen.

1) We streven naar optimale benutting van parkeergelegenheid om doorstroming te verbeteren.

ZDB staat voor een kernversterkend beleid om Zele als dynamische en aangename dorpskern commercieel en residentieel op de kaart te zetten en creatieve ondernemers en inwoners te behouden en aan te trekken.

2) Dit doe je niet door parkeerplaatsen weg te nemen zonder een waardig alternatief aan te bieden.

Het Masterplan van het studiebureau Stramien is zeker niet het ei van Columbus ! Parkeerplaatsen supprimeren betekent het ware doodvonnis van vele handelszaken! Zelenaars gaan nu al naar randgemeenten hun inkopen doen. De intentie zou immers zijn om de Markt parkeervrij te maken en blauwe zones met beperkt in tijd parkeren te voorzien in de centrumstraten en zones aanpalend aan de Markt. Gezien de vele woningen in het centrum zonder inpandige garage parkeren de bewoners hun wagen op de straat. Door bewonerskaarten te introduceren verhinder je dat deze plaatsen door bezoekers die willen winkelen worden gebruikt. Waardoor de potentiële klanten die inmiddels niet meer op de Markt terechtkunnen, naar andere gemeenten trekken om te winkelen.

3) Beleid naar winkels toe om zich te vestigen in zone Cesar Meeuwstraat – Markt – Avil Geerinck – Dendermondebaan:

–          ZDB vindt dat er een duidelijke afbakening komt van het kernwinkelgebied om zo de kleinhandel nieuw leven in te blazen. Dit gebied kan zich uitstrekken van halverwege de Kouterstraat tot aan de Markt en in het verlengde tot aan het Zandbergplein. De strook van halverwege de Kouter (tussen Lange Akker en Drieputtenstraat) tot aan het Kouterplein krijgt dan een veeleer residentiële inplanting. Dat groenvoorzieningen en waterpartijen de dorpskern verfraaien betekent niet noodzakelijk dat we hiervoor vele parkeerplaatsen moeten opofferen.

–          Beleving in een aangenaam publiek domein is essentieel! Dit kan door kernverfraaiing (vlaggen en banieren, seizoensgebonden decoratie, veelvuldig bloemen en planten, waterpartijen,…).

–          De weg van het treinstation naar de Markt en de Zandberg kan wel (voor voetgangers en fietsers) aantrekkelijker aangelegd worden met groenvoorzieningen. Het stationsplein kan gerust een stuk groener gemaakt worden om de beleving van dit plein aangenamer te maken. Dit zal een voetgangersstroom in de hand werken tussen het stationsplein en de Markt, zonder de parkeerplaatsen te beperken. De parkeergelegenheid rond het station bovendien uitbreiden zal meer mensen die iets verder wonen en toch met de wagen naar het station komen, toelaten of aansporen om meer met de trein te reizen.

–         Bijkomende aangename parkeerplaatsen aan het station en op de terreinen van het gemeenschapscentrum zou de parkeerdruk van de nieuwe sporthal en De Wiek mee kunnen verminderen.

4) ZDB is voorstander om eerst een verkeerssimulatieplan op te maken gestaafd door concrete en statistische cijfers en tellingen.

–          Eerste onderdeel daarvan is de opmaak van een inventaris hoeveel woningen er in de centrumstraten zijn zonder inpandige garage, om de parkeernood qua bewoners te simuleren. Men zou per sector rond het centrum, moeten simuleren hoeveel bewonerskaarten men moet aanmaken, zodanig men voor alles een reëel beeld krijgt van de parkeerdruk per zone in functie van de eigen bewoners.

–          Tweede onderdeel betreft de eventuele uitbreiding van de blauwe zone: men zou een studie moeten maken over de uitgestrektheid van de zone waarin dit zou moeten gebeuren. Uitzoeken of de afstand die bezoekers aan het centrum, die bijvoorbeeld willen winkelen, niet eindeloos ver zouden moeten gaan met hun zware boodschappen, wat tot ontmoediging van winkelen in het centrum zou leiden.

–          Derde onderdeel kan inhouden uit te zoeken waar er gemeentelijke eigendommen liggen waarop bijkomende openbare parkeerplaatsen kunnen gecreëerd worden, zoals bijvoorbeeld in de Drieputtenstraat met inrit tussen huisnummer 6 en 8.

–          De aanleg van de openbare strook van weg en voetpad is bijvoorbeeld in de as Oudburg-Kouterstraat weinig aantrekkelijk. De omgeving spoort niet aan om er te gaan winkelen. Nieuwe wegverharding in aantrekkelijke materialen, mooi afgebakende fietsstroken, groenvoorzieningen, sfeervolle straatverlichtingsarmaturen, … kunnen de sfeer al aangenamer maken hetgeen de kooplust doet toenemen.

–          De Zandberg en het Kouterplein zijn dringend aan verfrissing en opwaardering toe. Meer groen, fijne wegenismaterialen, een fontein en andere landschapselementen zouden deze pleinen veel aangenamer en aantrekkelijker maken. De weg van de Zandberg en het Kouterplein naar de Markt kan op dezelfde wijze voetganger- en fietsvriendelijker aangelegd worden met groenvoorzieningen. Door deze aanpassingen zullen wandelassen of voetgangersstromen naar de Markt meer in de hand gewerkt worden, zonder de parkeerplaatsen drastisch te beperken.

De voorbije gemeenteraad heeft duidelijk aangetoond op wie de lokale middenstand kan rekenen om haar te verdedigen tegen projecten die op papier heel mooi ogen, maar vooral ondoordacht zijn op economisch vlak en de bewoners wegjagen uit onze gemeente. Open VLD trok openlijk de kaart en CD&V gaf al zijn steun voor het project. Had niemand de tekst goed gelezen of heeft men andere plannen? In elk geval moet de Zelenaar zich zorgen beginnen maken… #zdbzele #zele3.0